השוואת כיסויים פנסיוניים

 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  השוואת כיסויים פנסיוניים
  תכניות משלמות לקצבהתכניות לא משלמות לקצבה
  קרן פנסיה חדשה  ביטוח מנהלים קצבהביטוח מנהליםקופות גמל
  ביטוח למקרה פטירה

  אופן תשלום:
  קצבה חודשית לשארים

  אופן תשלום:
  סכום חד פעמי למוטבים
  אופן תשלום:
  סכום חד פעמי למוטבים

  אין כיסוי ביטוחי למקרה פטירה
  המוטבים יקבלו את היתרה הצבורה.

  גובה כיסוי:
  נקבע בהתאם לגיל הלקוח ולמסלול הנבחר

  גובה כיסוי:
  נקבע ע"י הלקוח

  גובה כיסוי:

  נקבע ע"י הלקוח

  ביטוח אובדן כושר עבודההגדרת כיסוי:
  ישולם במידה ואין אפשרות לעבוד בעבודתו או כל עבודה אחרת בהתאם להשכלתו, הכשרתו או ניסיונו
  הגדרת כיסוי:
  ישולם במידה ואין אפשרות לעבוד בעיסוק בפועל
  הגדרת כיסוי:
  ישולם במידה ואין אפשרות לעבוד בעיסוק בפועל
  אין כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה
  גובה הקצבה:
  נקבע עפ"י גיל הלקוח בכניסה והמסלול הנבחר, עד 75% מהשכר המובטח
  גובה הקצבה:
  לבחירת הלקוח עד 75% מהשכר המבוטח
  גובה הקצבה:
  לבחירת הלקוח עד 75% מהשכר המבוטח
  סוג ההתקשרותתקנון - הניתן לשינוי באופן חד צדדי על ידי קרן הפנסיה ובאישור הממונה על שוק ההוןחוזה - ניתן לשינוי רק בהסכמת הלקוח ו/ או בהתאם לתנאי הפוליסהחוזה - ניתן לשינוי רק בהסכמת הלקוח ו/ או בהתאם לתנאי הפוליסהתקנון - הניתן לשינוי באופן חד צדדי על ידי קופת הגמל
  חיסכון לפרישה
  הסכום הנצבר בחיסכוןהפקדות בתכנית בניכוי דמי ניהול, ועלות ביטוחהפקדות בתכנית בניכוי דמי ניהול, ועלות ביטוחהפקדות בתכנית בניכוי דמי ניהול, ועלות ביטוחהפקדות בתכנית בניכוי דמי ניהול
  אופן השקעת סכום החיסכון הנצבריש אפשרות ללקוח לבחור ממספר מסלולים בהתאם למפורט בתקנון הקרןיש אפשרות ללקוח לבחור ממספר מסלולים בהתאם למפורט בתנאי הפוליסהיש אפשרות ללקוח לבחור ממספר מסלולים בהתאם למפורט בתנאי הפוליסהיש אפשרות ללקוח לבחור ממספר מסלולים
  אופן תשלום בפרישהקצבת זקנה אשר משולמת מידי חודש מעת הפרישה לכל חיי הלקוחקצבת זקנה אשר משולמת מידי חודש מעת הפרישה לכל חיי הלקוחכספים שהופקדו עד - 31.12.2007 יתקבלו כסכום חד פעמי.
  כספים שהופקדו מ- 1.1.2008 נחסכים למטרת קצבת זקנה
  כספים שהופקדו עד - 31.12.2007 יתקבלו כסכום חד פעמי.
  כספים שהופקדו מ- 1.1.2008 נחסכים למטרת קצבת זקנה
  הטבת מס במועד ההפקדות לתכניתזיכוי מס של 35% מהתשלום עד התקרה וזכאות לניכוי מס של התשלום עד התקרהזיכוי מס של 35% מהתשלום עד התקרה וזכאות לניכוי מס של התשלום עד התקרהזיכוי מס של 35% מהתשלום עד התקרה וזכאות לניכוי מס של התשלום עד התקרהזיכוי מס של 35% מהתשלום עד התקרה וזכאות לניכוי מס של התשלום עד התקרה
  תשואה מובטחתכ- 30% מהסכום ( 30% מינימום מושקע באג"ח מדינת ישראל - תשואה של 4.8% והשאר מושקע בשוק ההון)אין תשואה מובטחת ( יתכן והסכום כולו מושקע בשוק ההון)אין תשואה מובטחת ( יתכן והסכום כולו מושקע בשוק ההון)אין תשואה מובטחת ( יתכן והסכום כולו מושקע בשוק ההון)
  דמי ניהול
  מפרמיהכן, עד 6%כן, עד 4%כן, עד 4%כן, עד 4%
  מצבירהכן, עד 0.5%כן, עד 1.05%כן, עד 1.05%כן, עד 1.05%