מגוון פיקדונות וחסכונות

מעוניין להפקיד לפיקדון או חיסכון?

פאגי, הבנק הבינלאומי, מציע לך מגוון של פיקדונות וחסכונות לתקופות שונות ובתנאים מגוונים והכל בהתאם לצרכיך האישיים ולהעדפותיך. 

לרשותך אשף ההפקדה - פלטפורמה המאפשרת לך לאתר את הפיקדון או החיסכון המתאים ביותר לצרכיך ויכולתך. 

מעבר לאשף ההפקדה

ניתן להפקיד לפיקדונות ולחסכונות במגוון אפיקים: באמצעות האתר, האפליקציות, מוקד הפאגי Call, המענה הממוחשב, עמדות להפקדה עצמית ובסניפי הבנק.

 • פיקדונות שקליים לטווח קצר

  שם פיקדון/ חיסכוןתיאור/ איפיוןתקופהסוג הצמדהסוג ריביתמינימום להפקדהפעולה
  פיקדון יומיפיקדון בהפקדה יומיתימים 1ללא הצמדהקבועה1,000 ש"חלהפקדה
  פק"מ לשבועשקלי בריבית קבועה לשבועימים 7ללא הצמדהקבועה200 ש"חלהפקדה
  פק"מ לשבועייםשקלי בריבית קבועה לשבועייםימים 14ללא הצמדהקבועה200 ש"חלהפקדה
  פק"מ ל-3 שבועותשקלי בריבית קבועה ל-3 שבועותימים 21ללא הצמדהקבועה200 ש"חלהפקדה
  פק"מ לחודששקלי בריבית קבועה לחודשחודש 1ללא הצמדהקבועה200 ש"חלהפקדה
  פר"מ חודשי מתחדששקלי בריבית משתנה לחודשחודש 1ללא הצמדהמשתנה1,000 ש"חלהפקדה
  פז"ק שבוע- 3 חודשיםשקלי בריבית קבועה לשבוע- 3 חודשיםימים 7-91ללא הצמדהקבועה1,000 ש"חלהפקדה
  פר"מ 1-3 חודשיםשקלי בריבית משתנה לשבוע- 3 חודשיםימים 7-91ללא הצמדהמשתנה1,000 ש"חלהפקדה
  פר"מ 3-12 חודשיםשקלי בריבית משתנה  3-12 חודשיםחודשים 3-12ללא הצמדהמשתנה1,000 ש"חלהפקדה
  פז"ק 3-12 חודשיםשקלי בריבית קבועה 3-12 חודשיםחודשים 3-12ללא הצמדהקבועה1,000 ש"חלהפקדה
  פז"ק 12 ר. פרייםשקלי בריבית משתנה לשנהחודשים 12ללא הצמדהמשתנה1,000 ש"חלהפקדה
  פר"מ 3 חודשיםשקלי בריבית משתנה ל-3 חודשים במרווח משופרחודשים 3ללא הצמדהמשתנה10,000 ש"חלהפקדה

 • פיקדונות שקליים לטווח ארוך

  שם פיקדון/חיסכוןתיאור/ אפיוןתקופהסוג הצמדהסוג ריביתמינימום להפקדהפעולה
  ח.מד 10 שניםחסכון צמוד מדד ל-10 שנים עם תחנות יציאה120 חודשיםמדדקבועה5,000 ש"חלהפקדה
  עוד תשורה 5מדד 5 שנים עם תחנות יציאה60 חודשיםמדדקבועה1,000 ש"חלהפקדה
  פז"ק לשנה ויותרבשקלים בריבית קבועה (לשנה ויותר)365-735 ימיםללא הצמדהקבועה1,000 ש"חלהפקדה

 • הוראות קבע לחיסכון

  שם פיקדון/ חיסכוןתיאור/אפיוןתקופהסוג הצמדהסוג ריביתמינימום להפקדהפעולה
  חיסכון לילדיםחיסכון לילדים ל-5 שנים בהוראת קבע ברירה מדד/שקל60 חודשיםמדד/ ללא הצמדהקבועה/ משתנה100 ש"חלהפקדה
  חיסכון לילדיםחיסכון לילדים ל- 10 שנים + מענק והטבת אינטרנט120 חודשיםללא הצמדהמשתנה100 ש"חלהפקדה
  חיסכון לילדיםחיסכון לילדים ל- 15 שנים + מענק והטבת אינטרנט180 חודשיםמדדקבועה100 ש"חלהפקדה
  חיסכון לעתידחיסכון לילדים ל- 15 שנים + מענק והטבת אינטרנט180 חודשיםללא הצמדהמשתנה100 ש"חלהפקדה
  חיסכון לדירהחיסכון לילדים ל- 15 שנים + מענק והטבת אינטרנט180 חודשיםמדדקבועה100 ש"חלהפקדה
  חיסכון גמיש

  חיסכון גמיש ל- 4 בהוראת קבע בריבית משתנה

  48 חודשיםללא הצמדהמשתנה50 ש"חלהפקדה

 • פיקדונות משולבים - ברירות ומסלולים

  שם פיקדון/חיסכוןתיאור/ אפיוןתקופהסוג הצמדהסוג ריביתמינימום להפקדהפעולה
  עוז תשורה 4פיקדון ברירת מדד/ שקל48 חודשיםמדד/ ללא הצמדהקבועה/ קבועה25,000 ש"חלהפקדה
  פק' ברירה ש/מפיקדון ברירת מדד/ שקל60 חודשיםללא הצמדה/ מדדקבועה/ ללא ריבית10,000 ש"חלהפקדה
  פק' ברירה ש/מפיקדון ברירת מדד/ שקל72 חודשיםללא הצמדה/ מדדקבועה/ ללא ריבית10,000 ש"חלהפקדה
  'פק' ברירה 3 חפיקדון ברירה שקלי3 חודשיםללא הצמדהקבועה/ משתנה10,000 ש"חלהפקדה
  'פק' ברירה 6 חפיקדון ברירה שקלי6 חודשיםללא הצמדהקבועה/ משתנה10,000 ש"חלהפקדה
  פר"מ ברירת ריביתפיקדון ברירה שקלי ברירת ריבית12 חודשיםללא הצמדהקבועה/ משתנה10,000 ש"חלהפקדה