MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

17/09/2018 - מסחר ניירות ערך ביום כיפור

לקוחות יקרים, הננו להודיעכם כי לרגל ערב יום כיפור ויום כיפור החלים בימים ג'וד' ה- 18-19.09.18 אתר האינטרנט של הבנק ומערכת דוכיפת ייסגרו למסחר בחול החל מיום ג' בשעה 12:00,

לפרטים נוספים

12/09/2018 - שעות פעילות בחגי תשרי

במהלך ימי החג יחולו שינויים בשעות הפעילות . לשירותכם עומדים בכל עת, אתר האינטרנט, האפליקציה הסלולרית ועמדות השירות העצמי, הזמינים בעבורכם לביצוע מגוון רחב של פעולות ולקבלת מידע.

לפרטים נוספים

12/04/2018 - תעודת זהות בנקאית

בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 425 - "דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאים" פורסמו הדוחות השנתיים בחשבונות לקוחות יחידים ועסקים קטנים.

לפרטים נוספים

08/03/2018 - מיזוג שלוחת מאה שערים (184) לסניף ירושלים (185)

הננו להודיעכם כי ביום ג' 1/5/18 שלוחת מאה שערים (184) תמוזג לתוך סניף פאגי ירושלים (185), ברחוב עמוס 12.

לפרטים נוספים

23/11/2017 - חוק סליקה אלקטרונית

החל מ- 21.11.2017 החלה בין הבנקים שיטת סליקה חדשה המבוססת על תמונות השיקים במקום השיקים הפיזיים, בהתאם ל"חוק סליקה אלקטרונית התשע"ו 2016"

לפרטים נוספים